İnsan Kaynakları Politikamız

 

Konusunda uzman çalışanlarımızla stratejik süreçlere destek vererek sektöründe rekabet avantajı sağlamaktır. 

Baran Ambalaj A.Ş. ekibinde yer alan tüm çalışanlarımızı; ekip çalışması yapan, değişime açık, yenilikçi, verimli, kurumsal değerlerimize uygun kişilerden oluşturmak, mükemmellik kültürü doğrultusunda sürekli geliştirmek ve tüm çalışanlarımızın  sürdürülebilir başarıyı gururla taşıdıkları bir kuruluşta çalışmalarını sağlamak temel amacımızdır.

 

Seçme ve Yerleştirme

 

Stratejik Planlama ve uzun dönemli hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz potansiyel adayları kuruluşumuza dahil etmek için, fırsat eşitliği   doğrultusunda din, ırk, dil, cinsiyet, yaş vb. konularda ayrımcılık yapmadan, pozisyonunun gerektirdiği tecrübeye ve yetkinliklere uygun kişileri yerleştirerek bir sistem dahilinde  profesyonelce yönetmek temel amacımızdır. 

Baran Ambalaj San. ve Tic.A.Ş. bünyesinde işe alımlarda birinci görüşmeler İnsan Kaynakları tarafından yetkinlik bazlı olarak gerçekleştirir. Adayın beklenen görev, nitelik ve yetkinliklere uygunluğu raporlanır.

 

İnsan Kaynakları tarafından uygun bulunan adayların teknik bilgisi, ekibe uygunluğu, işi istenilen düzeyde yapacak tecrübe ve yetkinliğinin ölçümü; ilgili Birim Müdürleri tarafından değerlendirilir. Tüm değerlendirmeleri olumlu bulunan adaylara iş teklif edilir ve işe alma uygulamaları gerçekleştirilir. Seçme yerleştirme sürecindeki tüm adaylara başvurularıyla ilgili geri bildirim yapılır.